Mgr. Karolína Kutnarová

Advokátní kancelář Rožnov pod Radhoštěm

Specializací Mgr. Karolíny Kutnarové je široká oblast občanského práva, zejména právo rodinné. Dále se zaměřuje na insolvenční právo, právo nemovitostí, správu pohledávek, právo obchodních společností i právo trestní.

Přehled akademických údajů

Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci z oborů občanského práva, trestního práva, správního práva a obchodního práva.
Diplomová práce s názvem Právní regulace rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice.
Interní doktorandka katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (doposud).

Publikační činnost

 • KUBÁŇOVÁ, KAROLÍNA. Právní regulace rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice, epravo.cz magazine, 2014, č. 2, s. 113-115.
 • KUTNAROVÁ, Karolína. Právo rodiče stýkat se s dítětem, Acta Iuridica Olomucensia, 2015.
 • KUTNAROVÁ, Karolína. Zákonná vyživovací povinnost rodiče ve vztahu k insolvenčnímu řízení, Bulletin advokacie, 2015, č. 12, s. 35-38.
 • KUTNAROVÁ, Karolína. Rozvod manželství jako stále diskutované téma. In. COFOLA 2016. Sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity, dostupné na https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf.
 • KUTNAROVÁ, Karolína. Právo rodiče určit dítěti jméno a příjmení. Acta Iuridica Olomucensia, 2016
 • DEMJANOVÁ, Radka, KUTNAROVÁ, Karolína. Vymáhání rozhodnutí v rodinněprávních věcech. In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice, 2017. s 75-89. ISBN 978-80-8152-492-9.
 • DEMJANOVÁ, Radka, KUTNAROVÁ, Karolína, ŠMÍD, Ondřej, JUŘÁTKOVÁ, Petra. Povinnosti a práva rodičů k dětem. 2017.

Aktivní účast na konferencích

2015

 • Mezinárodní konference pořádaná PF UPOL, příspěvek na téma Tvorba úspor ve prospěch dítěte
 • Olomoucké Právnické Dny, příspěvek na téma Právo rodiče stýkat se s dítětem

2016

 • Mezinárodní konference pořádané PF UPOL, příspěvek na téma Právo rodiče určit dítěti jméno a příjmení
 • Konference Cofola 2016, příspěvek na téma Rozvod manželství jako stále diskutované téma
 • Olomoucké Právnické Dny, příspěvek na téma Souhlas rodičů dítěte s osvojením
 • Dny Práva 2016, příspěvek na téma Jmění dítěte ve vztahu k insolvenčnímu řízení

2017

 • Olomoucké dny soukromého práva, příspěvek na téma Střídavá péče ve světle judikatury
 • Mezinárodní vědecká konference Košice, příspěvek na téma Vymáhání rozhodnutí v rodinněprávních věcech
 • Konference Cofola 2017, příspěvek na téma: Problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru v případě družstev
 • Olomoucké Právnické dny, příspěvek na téma: Vliv insolvenčního řízení na vyživovací povinnosti k dítěti

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap