Správní právo

náročné kroky zařídíme za Vás

Jednání s úřady bývá často spojeno s byrokracií a s komplikovanou komunikací. I to může být zdrojem komplikací, které se mohou rozvinout do vleklých sporů. Další nepříjemnou situaci může vyvolat chyba úředníka, jeho nečinnost či špatné vyložení zákona. S tím vším Vám ochotně pomůžeme v rámci správního práva.

Zastupování před správními orgány

Ať již z časových důvodů nebo z důvodu odbornosti a zkušeností se lidé v záležitosti jednání s orgány veřejné správy obracejí na právníky a advokátní kanceláře. Zastupování před správními orgány přináší mnoho výhod, které s námi můžete snadno využít.

Proč nás oslovit?

  • Veškeré kroky s Vámi zkonzultujeme
  • Celý proces urychlíme a ušetříme Vám mnoho času
  • Víme, jak správně a efektivně postupovat
  • V jednáních Vás zastoupíme
  • Zajistíme veškerou dokumentaci

Zastoupíme Vás v přestupkovém řízení

Nebuďte na právo sami

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen, a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li však již o trestný čin. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich upravuje podmínky odpovědnosti za přestupky, druhy správních trestů ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, jako i postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Neobsahuje však skutkové podstaty přestupků, ty jsou upraveny v zákonech speciálních.

Jedná se tak o rozsáhlou a provázanou problematiku. Správní orgány zpravidla zahajují řízení o každém přestupku, který zjistí. Jsou ovšem přestupky, které lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Rozhodnutí o přestupku nemusí být konečné. Lze se bránit nejen odvoláním, ale i pomocí správní žaloby.

  • Dopravní přestupky
  • Podnikatelské přestupky proti veřejnému pořádku
  • Přestupky proti občanskému soužití
  • Přestupky proti majetku

Podání správní žaloby k soudu

Vyřešte s námi všechny právní problémy, které Vás v životě překvapí. Jediné, co pro to musíte udělat, je kontaktovat nás co nejdříve. Čím dříve začneme jednat, tím větší je šance na kladné vyřešení celé kauzy. To platí i v případě podání správní žaloby k soudu. S jejím předáním neotálejte – žalobu lze podat jen do zákonné lhůty, s pozdějším podáním žalobce nemůže uspět.

Co teď?

Kontaktujte nás. Skrze kontaktní formulář, přes e-mail či telefonicky. Domluvíme se na osobní schůzce, během které se seznámíme se všemi podrobnosti. Následně se pustíme do všech kroků, které povedou k vyřešení Vašeho problému.

Pošlete nám dotaz

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap