Rodinné právo

pečujeme o Vaše vztahy i práva

Nejcitlivější oblastí, které se v Advokátní kanceláři Kutnar & Kutnarová věnujeme, je rodinné právo. Lidské vztahy jsou velmi křehké, proto ke všem těmto případům přistupujeme důvěrně, citlivě, a hlavně s přihlédnutím k individuálním potřebám každého klienta. Naším posláním je nejen vyřešit problematické záležitosti z pohledu práva, ale také v lidské rovině. Pokud to situace dovolí, snažíme se vždy konflikty řešit dohodou a mimosoudně.

Provedeme Vás rozvodem manželství krok za krokem

Rozvodovost je v České republice velmi vysoká a problematiku rozvodu manželství řeší téměř každý druhý sezdaný pár. Pokud je to možné, snažíme se vytvořit podmínky pro tzv. nesporný rozvod manželství, který umožňuje komplexní řešení bez nutnosti soudního rozebírání osobních či intimních záležitostí manželů. Ne vždy se však nesporného rozvodu podaří dosáhnout, a proto se věnujeme i komplikovaným rozvodovým řízením, která se již bez odborné právní pomoci zpravidla neobejdou.

Výpočet výživného a péče o děti

Přestože vazby mezi dětmi a rodiči bývají velmi pevné, rozvod je může narušit. Na rodinné právo se specializujeme a k lidským příběhům přistupujeme vždy s citem a empatií. Snažíme se mezi rodiči najít vhodný kompromis, který by měl pro jejich potomky co nejmenší negativní následky. Pomůžeme Vám s výpočtem výživného, svěřením do péče i s dalšími rodinnými spory. Častým problémem bývá také neplacení výživného, které řešíme od první výzvy až po konečnou exekuci.

S čím vám při rozvodu pomůžeme?

Nebuďte v tak náročných situacích sami

Pomůžeme vám ukončit Vaše manželství bez zbytečných průtahů.

  • Výživné a péče o děti -  řízení ve věcech péče soudu o nezletilé probíhá před řízením rozvodovým. Dokud není o poměrech nezletilých dětí rozhodnuto, nemůže být manželství rozvedeno.
  • SJM a majetkové vyrovnání - pomůžeme Vám se spravedlivým vyrovnáním společně nabytého majetku a závazků. Aby však mohlo být SJM vypořádané, je mnohdy nezbytné prvně správně určit, který majetek a závazky do SJM vůbec spadají.
  • Výživné mezi manžely, rozvedenými manžely - vyživovací povinnost mezi manžely vzniká uzavřením manželství. Životní úroveň manželů má být stejná, ale realita je v mnohých manželstvích zcela odlišná. V případě, kdy tomu tak není, je potřeba se obracet co nejdříve na soud, neboť výživné lze přiznat pouze ode dne podání žaloby o určení výživného.
  • Žádost o rozvod a veškerá dokumentace - nechte starosti s papírováním a úřady na nás, vše zařídíme profesionálně, s potřebnou péčí a co nejdříve.
  • Zastoupení v soudním řízení - Poskytujeme nejen sepis příslušných dokumentů, ale i zastupování před soudy. Klienty seznamujeme s průběhem soudního jednání, jejich rolí v něm, tak i právy a povinnostmi které jim v této souvislosti vznikají a náleží.
     

Otcovství - jeho určení i popření

Klienti se na nás obracejí také v případech, kdy si nejsou jisti otcovstvím svých dětí. Provedeme Vás celým procesem, a to od DNA testů, přes veškeré dokumenty až po případnou žalobu a změny v rodném listu dítěte.

V právu se čekat nevyplácí

Pokud jste se dostali do svízelné situace, nebuďte v ní sami. V právu platí, že co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra - čím dříve se pustíme do řešení právních záležitostí, tím snáze budou vyřešené a tím nižší budou náklady na celý proces.

Staneme Vaší právní oporou.

Pošlete nám dotaz

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap