Advokátní kancelář Rožnov pod Radhoštěm

Pomůžeme Vám rychle, efektivně a především s osobním přístupem vyřešit soukromé i podnikatelské záležitosti ve všech oborech práva.

Tři důvody
1.
Přestože se specializujeme na vybrané oblasti, odborně Vám pomůžeme skrze všechny právní obory.
2.
Se svěžím přístupem hledáme nové cesty řešení, které vycházejí z ověřených právních postupů.
3.
Díky efektivnímu přístupu se snažíme vyřešit Váš případ rychle a bez zbytečných časových a finančních nákladů.
Proč AK Kutnar & Kutnarová?

Nejdříve jsme poznali právo, poté jeden druhého. Po letech profesní spolupráce se z nás stali nejen přátelé, ale po čase i manželé. Při náročných právních případech jsme si ověřili, že se skvěle dokážeme doplňovat také v pracovní oblasti. Každý z nás se specializuje na jinou oblast práva, společně tak tvoříme sehraný tým, který dokáže klientům pomoci ve všech oblastech práva. Proto jsme v roce 2016 založili vlastní advokátní kancelář.

S čím nejčastěji pomáháme

Každý případ je pro nás výzvou, kterou rychle a efektivně dovedeme do zdárného cíle.

Občanské právo

Sepis či revize smluv, pohledávky, dědické právo, převod a prodej nemovitostí či advokátní úschovu můžete nechat na nás.

Rodinné právo

Mezi nejčastější případy patří rozvody, vypořádání majetku, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, určování a popírání rodičovství.

Pracovní právo

Kompletní právní podpora pro zaměstnance i zaměstnavatele a zajištění veškerých dokumentů v rámci pracovního práva.

Obchodní právo

Založení či zrušení společnosti, převody obchodních podílů, připrava pozvánek či jiných podkladů pro valnou hromadu společnosti a další.

Insolvenční právo

Oddlužení, konkurs, reorganizace podniku či přihlášení pohledávky jsou kroky, se kterými Vám odborně pomůžeme.

Trestní právo

Přes poradenství až po vedení obhajoby včetně zastupování poškozeného či zúčastnéné osoby. Nejen s tím Vám pomůžeme.

Správní právo

Postaráme se o právní rozbory, žaloby i veškerá řízení za Vás. Spolehněte se na profesionály a buďte v právu.

Poradenství

Potřebujete odborně zkonzultovat Vaši záležitost nebo připravit smlouvu? Neváhejte nás kontaktovat - jen tak Vám můžeme pomoci.

Seznemte se s naším týmem

Jsme tu, abychom Vám pomohli v právních rozhodnutích, sporech a veškerých krocích, které vyžaduje či dovoluje zákon.

Mgr. Stanislav Kutnar
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nastoupil do jedné z největších advokátních kanceláří v Hradci Králové Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., kde působil v týmu insolvenčního správce, následně dokonce v týmu insolvenčního správce se zvláštním povolením...
Mgr. Stanislav Kutnar
více informací
Mgr. Karolína Kutnarová
Absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde po absolvování magisterského studia nadále působí jako interní doktorandka na Katedře soukromého práva a civilního procesu. Účastní se řady odborných seminářů a konferencí a publikuje v odborných periodikách...
Mgr. Karolína Kutnarová
více informací

Slovy našich klientů

Těší nás, když našim klientům pomůžeme a máme radost z každé zpětné vazby, díky které můžeme naše služby vylepšovat.

Paní Kutnarová pro mě vyřizovala darovací smlouvy na pozemek a odstranění věcného břemene. S jejími službami jsem byla velice spokojena, všechny dokumenty dodala včas a naprosto v pořádku. Rovněž komunikace s ní byla výborná. Rozhodně ji doporučuji.

Kamila Císařová
klientka

Paní Kutnarové jsem především vděčný za ochotu věnovat se mé záležitosti prioritně a v časové tísni, přestože se jednalo o naši první spolupráci.
Při přípravě smluv se snažila nalézt řešení, které by vyhovovalo oběma stranám a pomohla tak celý proces výrazně urychlit. Jako laik, který si nelibuje v paragrafech, jsem ocenil srozumitelnost a trpělivost při vysvětlování právního problému.

Radek Bejdák
klient

Vážený pane magistře,
vše je v pořádku přepsáno. Děkuji Vám za přípravu smluv i zajištění komunikace s katastrem. Celý převod nemovitosti a financí proběhl rychle a bez problému.
S pozdravem

Petr Vanický
klient

Na právní služby Mgr. Kutnara a Mgr. Kutnarové spoléhám pravidelně od roku 2014. Obracím se na ně jak s drobnými konzultacemi, tak s kontrolou a přípravou různých dokumentů. Vždy se setkávám s ochotným jednáním, flexibilním přístupem, pečlivostí a profesionálním jednáním, které vřele doporučuji svým blízkým.

Petra Soukupová
klientka

Nejčastější otázky

Co naše klienty zajímá? Podívejte se, na co se často ptají.

Ano, rozvést se můžete i druhý den po svatbě. V takovém případě připadá v úvahu pouze tzv. sporný rozvod. Soud tak bude muset zjišťovat příčiny rozvratu manželství.

Ano, samozřejmě. Dlouhodobým klientům, především podnikatelům a společnostem, nabízíme výhodnější měsíční paušál. Rozsah právních služeb je předem daný smlouvou. Klient je s náklady seznámen předem a my díky dlouhodobým vztahům podrobně známe jeho potřeby.

Dlužné výživné pro zletilé i nezletilé děti lze požadovat až 3 roky zpětně od podání návrhu soudu. Nutné je tak podat příslušný návrh soudu, kterým dojde k určení výživného. Pokud ani přes rozsudek soudu povinný výživné neplatí, pak lze výživné vymáhat exekučně. V úvahu přichází také trestní stíhání povinného, ovšem tato varianta nebývá v praxi příliš efektivní.

Ukončení pracovního poměru ze dne na den umožňuje sjednaná zkušební doba, a to jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli. V ideálním případě je ještě možná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Zpravidla však takto jednoduše ukončit pracovní poměr nepůjde a bude záležet na posouzení konkrétní situace s ohledem na stranami smluvně vymezené či zákonné podmínky případu.

K převedení vlastnického práva k nemovitosti zákon vyžaduje jak splnění obligačních účinků, tak i účinků věcně právních. Nestačí tak jen dobře sepsaná kupní smlouva, protože vlastnické právo se nabývá až zápisem do katastru nemovitostí po úspěšném vkladovém řízení před katastrálním úřadem. V zájmu ochrany smluvních stran je pak na místě doporučit také možnost advokátní úschovy.

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap