Insolvenční právo

máme odbornost i cenné zkušenosti

Insolvenční právo upravuje podmínky, kdy je možné až přímo nezbytné řešit majetkovou situaci některým ze způsobů, které insolvenční zákon předpokládá. Samotné insolvenční řízení je poté velmi specifické řízení, které má mnohá úskalí, ale zároveň poskytuje mnohé možnosti, a to jak pro osobu dlužníka, tak pro věřitele.

Pomůžeme tak osobám dlužníka zjistit, zda je právě pro něj vhodným způsobem oddlužení či reorganizace a jednou pro vždy se zbavit svých dluhů anebo přistoupíme k řešení úpadku způsobem konkurzu a umožníme tak přistoupení k dalším možnostem.

Oddlužení = osobní bankrot

Kvalita našich služeb je garantována kvalifikovaným odborníkem v oblasti insolvence! Oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot je způsob řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.,ve zněních pozdějších předpisů. Tento institut je výjimečný tím, že umožňuje zbavit se veškerých závazků jednou provždy a již neřešit další dluhy v budoucnosti. Výhodou také je to, že po rozhodnutí o úpadku se přestanou pohledávky úročit.

Při oddlužení stačí 30 %

V průběhu oddlužení totiž stačí uhradit během 5 let věřitelům pouze 30% z celkové dlužné částky (jedná se o částku minimální určenou pro nezajištěné věřitele) a dále pak odměnu insolvenčního správce. Od zbývající části dluhu je po skončení oddlužení dlužník osvobozen a nemusí zbývající dluh věřitelům hradit. V této věci pak máme zpětnou reakci od našich klientů, kterým díky oddlužení začal fakticky „nový život“.

Pomoc pro věřitele

Využijte své možnosti na maximum

V pozici věřitele Vám poskytneme služby přípravy a podání přihlášky pohledávky, včetně zastoupení v případném incidenčním sporu, i hlídání insolvenčního rejstříku k zajištění vždy nejčerstvějších informací o insolvenčním řízení konkrétního Vašeho dlužníka. Pomůžeme Vám rovněž se zastoupením věřitele v pozici věřitelského orgánu k možnosti ovlivňování insolvenčního řízení k získání, co nejvyššího a nejefektivnějšího výtěžku, nebo i v pozici zajištěného věřitele, který rozhoduje o způsobu zpeněžení majetku.

Insolvenční řízení je velmi složité a specifické, avšak bdělým poskytuje mnoho příležitostí, tak neváhejte se na nás obrátit.

Dluhy jsou naše parketa

Díky cenným zkušenostem u jedné z největších advokátních kanceláří v České republice, přímo v týmu insolvenčního správce se zvláštním povolením, Vám můžeme nabídnout profesionální pomoc v rámci celého insolvenčního práva.

Pošlete nám dotaz

Kontaktujte nás

Často jsme mimo kancelář u soudu či klientů. Domluvte si prosím termín schůzky vždy předem, brzy se Vám ozveme. Jen tak budeme mít na Váš případ dostatek prostoru.

Adresa Advokátní kancelář Kutnar & Kutnarová s.r.o. Pionýrská 495 756 61 Rožnov pod Radhoštěm info@akkk-roznov.cz
Map underMap